Sera Gazı İzleme Raporları

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 17 Mayıs 2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 2012 tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve bu yönetmeliğe bağlı olarak Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Tebliğine göre ülkemizde sera gazı salınımı yapan bazı sanayi kurum ve kuruluşlarına; sera gazı emisyonlarını takip etme, izleme ve raporlama ile ilgili olarak bazı zorunluluklar getirilmiştir.

Sera Gazı İzleme ve Raporlama yapacak firmalar; yönetmelik ve tebliğde sera gazı salınım miktarları ve sektörlerine göre belirtilmiştir. Sera Gazı Emisyonları, Sera Gazı Emisyon İzleme Planı’na göre izlenmeli ve Bakanlığın istediği formata uygun olarak rapor edilmelidir.

Buna istinaden yönetmelik kapsamına giren tesisler;

1 Ekim 2014 tarihine kadar izleme planlarını onaylanmak üzere Bakanlığa iletmekle,

1 Ocak 2015 tarihinden başlayarak yıllık sera gazı emisyonlarını izlemekle,

30 Nisan 2016 tarihine kadar doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla, yükümlüdürler. Ayrıca 2015 yılından itibaren değişiklik olması halinde izleme planlarının 1 Temmuz 2015 tarihine kadar Bakanlığa sunulması gerekmektedir.