Motor yağı değişim noktası izin belgesi

01/01/2020 tarihinde yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ile birlikte Ülkemizde toplanan atık yağ miktarının artırılması amacıyla motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi şartı getirilmiştir.

Atık yağların yönetimi yönetmeliği gereğince yağ değişimi yapan akaryakıt istasyonları , tamirhaneler, servisler ve diğer motor yağı değişim yapılan işletmeler MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ almakla yükümlüdür. Ayrıca Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.

Motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini il müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Tüzel kişiler hariç olmak üzere motorlu araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını motor yağı değişim noktalarına teslim ederler.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almak isteyen işletmelere danışmanlık hizmeti vermekteyiz.