Atık Yönetimi / Lisanslar

Ambalaj Atık Toplama, Ayırma ve Geri Kazanım Lisansı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca

  • Toplama-Ayırma ve Geri Kazanım tesislerinizin yönetmelik lisans şartlarına uygun hale getirilmesi hususunda proje danışmanlığı
  • Lisans başvuru dosyasının hazırlanması
  • Ambalaj Atıkları Yönetim Planı’nın hazırlanması

Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı

Avrupa Birliği Uyum Yasası ülkemizde doğal kaynakların azaldığı ve üretim maliyetlerinin arttığı son yıllarda çevrenin korunması özelikle Avrupa Birliği Uyum Yasası çerçevesinde önem kazandığı göz önünde bulundurulduğunda insan sağlığı ve çevreye verilen zararların azaltılmasının önem kazanmasıyla Geri Dönüşüm ve bu amaçla Geri Dönüşüm tesislerinin kurulması vazgeçilmez olmuştur.

Atıkların ekonomiye katkı sağlaması ve nihai bertarafsa gidecek atıkların miktarının azaltılması amacıyla geri kazanım esastır.

Bu Çercevede

  • Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisleri Lisanslarının Alınması
  • Tehlikeli Atık Geciçi Depolama Lisansların Alınması İşlemleriniz tarafımızdan yürütülmektedir.

Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı

0Tehlikeli Atıkların geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine taşınması sadece lisanslı araçlarla gerçekleştirilmektedir.

Tehlikeli Atık Taşıma TSE Uygunluk Belgesi

Tehlikeli Atık Taşıma araçlarınızca taşıma lisansı alınmadan önce TSE’nin belirlediği standartlara uygun hale getirilmesi için sizleri yönlendirerek TSE’den uygunluk belgenizi alıyoruz.