Çevre Danışmanlık & ÇED Raporu

 

Çevre Danışmanlığı yapmak üzere, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ın dan yeterlik belgeleri almış ve yetkilendirilmiş, Profesyonel bir Çevre Danışmanlık Firmasıyız.

5D Çevre Danışmanlık, edindiği tecrübeler ve kaliteli iş anlayışı ile aşağıda ki konularda hizmetlerini vermektedir.

 
home_eco_iconbox1

Çevre Danışmanlık

home_eco_iconbox2

Çevre İzin ve Lisansları

home_eco_iconbox3

Çed Raporu | PTD | Çed Kapsamdışı/Görüşü

duzenli-depolama

Düzenli Depolama Uygulama Projeleri
Çevre İzin ve Lisansı
AşamalarıGeçici Faaliyet Belgesi (GFB)

Geçici faaliyet belgesi, işletmenin izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için, yetkili mercie e-başvuru yapılır.

E–başvuru dosyası 30 gün içerisinde ilgili merci tarafından değerlendirilir ve başvuru olumlu bulunduğunda 1 yıl geçerli olan geçici faaliyet belgesi işletmeye verilir.

Çevre İzni / Çevre İzin ve Lisans Belgesi

GFB alındıktan sonra, işletme 6 ay içerisinde GFB’ni çevre izni/ çevre izni ve lisansına çevirmek zorundadır, bu süre içinde başvuru yapmayan işletmelerin belgesi iptal edilecek ve 6 ay boyunca müracaatta bulunamayacaklardır.

GFB’ni çevre izni/çevre izin ve lisansına çevirmek için gerekli olan bilgi, belge, ölçüm raporları ile yetkili mercie çevre görevlisi, şahsi e- imzasıyla elektronik ortamda başvuru yapar. Başvurunun uygun bulunması halinde 5 yıl geçerli olan çevre izni/çevre izin ve lisansı alınmış olur..